1–52 / 75 találat

 • Akció!
  101,00 lei 60,00 lei
   új 2 munkanap 

  A holdra szállás, a Watergate-ügy, Nelson Mandela szabadlábra helyezése, Diana hercegnő halála, a szeptember 11-i merénylet – csupán néhány abból a sok ezer dicső vagy éppen tragikus eseményből, amelyek az évszázadok során mai világunkat alakították.
  Az 1001 nap, amely átformálta a világot végigvezet a világtörténelem különleges pillanatain, döntő összecsapásain, emlékezetes vagy éppen hírhedt eseményein és természeti katasztrófáin, Róma Kr. e. 753. április 15-i alapításától Szaddám Huszein 2006. december 30-i kivégzéséig, a marathóni síkságon Kr. e. 490. szeptember 21-én lezajlott összecsapástól a 2007-es észak-írországi egyezményig. Részletes és átfogó beszámolót olvashatunk minden nevezetes eseményről, kitekintve egyúttal azok hosszú távú természeti, kulturális, társadalmi vagy éppen gazdasági következményeire is. A szövegek bepillantást engednek a történelem színfalai mögé, az illusztrációk pedig segítenek átélhetővé tenni a múlt drámai eseményeit – így e könyv igazi kulcs lehet annak megértéséhez, miért olyan ma a világ, amilyen.
  Ki volt az első brit miniszterelnök? Miért volt olyan fontos esemény a rosette-i kő felfedezése? Melyik országban vehettek részt először nők a parlamenti választásokon? Mennyit fizetett Peter Minuit a bennszülötteknek Manhattan szigetéért? Sok más kérdés mellett ezekre is választ ad az 1001 nap, amely az emberi fejlődést leginkább meghatározó események részletes és tényszerű összefoglalását nyújtja. Nyissa ki a könyvet, és fedezze fel, mikor, miért és kivel mi történt a történelem emlékezetes napjain!


 • 9,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Norman Franks hadtörténész a repülőosztályok és -századok hadműveleti naplóira támaszkodva, a szemtanúk beszámolóit felhasználva, plasztikus képet fest arról a hideg téli reggelről és a nap eseményeiről.


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  60,00 lei 54,00 lei
   új 2 munkanap 

  A balliberális politikai ideológia a hatalomra jutásával 1918 és 1919-ben a tatárjárás és a mohácsi vésszel hasonló pusztítást okozott Magyarország történelmében. Károlyi Mihály és Kun Béla társadalmi felemelkedést hirdető programja a legvéresebb terrort hozta el, céljai tekintetében pedig Magyarország teljes megsemmisítése kezdődött meg, felszínre hozva az alvilág, a bűnözők, a terrorra hajlamos csőcselék uralmát. Ezek rituális módon ültek tort a magyarság felett, a polgárság, a kereszténység, a magyar identitás likvidálásával pedig hazánk legfontosabb tartóoszlopait próbálták ledönteni.

  Naplójában ezt a pokoli időszakot írja le kíméletlen jellemrajzok kíséretében Révay Mór, a magyar kultúra kiemelkedő személyiségének felesége. Könyvespolcainkon ott a helye Tormay Cécile Bujdosó könyve mellett, hiszen ez a memoár talán még megrázóbb, még megdöbbentőbb.

  1936-ban Révayné könyvét ezzel ajánlotta báró Perényi Zsigmond: “Emlékezzünk azokra a szomorú időkre, mert az akkor fenyegető veszélyek ma sem múltak el, Európa egén megint felbukkantak a bolsevizmus sötét, vészes felhői.”


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  30,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 

  A legendás Kohinúr gyémántról szóló könyv Ázsia déli tájainak több évszázadnyi történelmét idézi elénk. A régi időkben úgy tartották, hogy aki a Kohinúrt birtokolja, az uralni fogja az egész világot. A gyémántért folytatott harc főszereplői olyan nagyhatalmú uralkodók, amilyenekkel eddig főként a mesékben találkozhattunk. Birodalmaik is olyan gazdagok és tündöklőek, mint a keleti mesék országai. A Kohinúr kalandos története azonban nem mese. Valódi véres háborúk, hódítás és cselszövés kísérte a gyémánt útját a korabeli Indiában, Perzsiában és a környező birodalmakban. De nem látszik nyugalmasnak a jelene és jövője sem. A Kohinúr a hatalom gyémántja. Története során egyszer sem vásárolták meg, birodalmak buktak meg, és újak keletkeztek, valahányszor a híres gyémánt gazdát cserélt.


 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  45,00 lei 40,50 lei
   új 2 munkanap 

  A kiválasztottság a zsidó létezés lényeges tulajdonsága. Egyes társadalomkutatók vitatják, mégis megállapíthatjuk, hogy a kiválasztottság tudata megnövelte a zsidó közösségek összetartását és elősegítette túlélési stratégiájuk sikerre vitelét. A történelem során hozzájárulhatott a zsidó közösségeket sújtó hátrányos megkülönböztetés és az ebből fakadó alacsony önbecsülési szint leküzdéséhez is. Ma már ez veszített jelentőségéből, hiszen a zsidó közösségek világszerte az előnyös helyzetű társadalmi csoportokhoz tartoznak. Minden etnikai csoport közül a legmagasabb jövedelemmel rendelkeznek, és létszámukat felülmúló arányban foglalnak el fontos állami, társadalmi és gazdasági pozíciókat. Egyes csoportjaik pedig a világot irányító globális hatalmi elit szerves részét is alkotják.


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 60,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 24,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  103,00 lei 38,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  25,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 12,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  52,00 lei 22,00 lei
   új 2 munkanap 

  Szokatlan könyv ez: nem egy ember, hanem egy család, sőt egy kor életrajza.

  A Wittgenstein család a Monarchia terméke. A XIX. század második felében gazdagodnak meg – az ősapa 1802-ben születik és születésének körülményei komoly kihatással lesznek a családra majd 130 évvel később. Zsidó volt, vagy törvénytelen hercegfi? Ki tudja ma már? Karl csúnyán összevész dúsgazdag apjával, és nem nyugszik addig, amíg olyan vagyonra nem tesz szert, ami mellett apjáé elhalványul. Neki és feleségének kilenc gyermekük születik, öt fiú és négy lány, akik közül egy lány egyéves kora előtt meghal. A többi nyolc gyerek felnő. A három idősebb fiú öngyilkos lesz 1902 és 1918 között. Egy lány vénkisasszony marad, kettő férjhez megy, mindkét férj elborult elmével hal meg. De a legérdekesebb a két kisebb fiú. Az egyikből, Paulból, híres zongoraművész lesz, noha az első világháborúban elveszti jobb karját. Ír neki zongoraversenyt Ravel és Prokofjev és Benjamin Britten, összevész mindegyikkel, ingyen tanít tehetséges fiatalokat, és ötvenévesen teherbe ejti egyiküket, akit végül Amerikában, a harmadik gyerek születése előtt feleségül vesz. A másik Ludwig Wittgenstein, a filozófus. Angliába települ át, és a Cambridge-i Egyetemen tanít haláláig.

  A Wittgensteinek 1938-ban, az Anschlusskor szembesülnek azzal, hogy zsidók, de hatalmas vagyonuk nagyjának feláldozása árán megússzák a világháborút. Az a kevés szeretet, ami ennek a kiterjedt, terhelt, boldogtalan családnak a tagjaiban egymás iránt élt, ekkor tűnik el végleg. Két lány Bécsben marad, a palotában. A harmadik Amerikában él, de nem találkozik öccsével és öccse családjával, akik szintén ott vészelik át a háborút. Az Angliában letelepedett Ludwig minden vagyonáról lemond, mert erkölcsi érzékével nem fér össze olyan pénz, amiért nem dolgozott meg.

  A huszadik század egyik legnagyobb hatású filozófusának és legkülönösebb zongoristájának arcképe mögé a hátteret a történelem adja.


 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  29,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 

  Európa talán legérdekesebb történelmi időszaka a 14. század vége. Miközben a kontinensen a százéves háború pusztít, Angliában és más királyságok udvaraiban virágzik a lovagi kultúra és az irodalom. Chaucer briliáns szatírákat ír, a főurak és főnemesi hölgyek a romantikus szerelem bűvkörében élnek, ám Európa nagy részének lakosságát járványok és gazdasági nehézségek sújtják. A reneszánsz és a fölfedezések korát közvetlenül megelőző, átmeneti időszak ez, melynek központi alakja John of Gaunt, III. Edward király másodszülött fia, Lancaster hercege, Nyugat- Európa legvagyonosabb koronázatlan fője. A könyv az ő életét követi nyomon, miközben kitekintés a kor történelmére, kultúrájára is. A herceg a lovagi erényeket testesíti meg, időnként még felül is múlva azokat. Hős katona és gáláns szerelmes: világában nagy szerephez jut a műveltség, a művészetek gyakorlása és pártolása, valamint a magas szintű mesterségbeli tudás. John of Gaunt két korszak határán élt – halála Cantor értelmezésében egyben a középkor végét is jelenti. Élvezetes stílusban megírt könyvének lapjain betekintést nyerünk e lenyűgöző korba, Arthur király kerekasztallovagjainak világába.


 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 

  Az, amit „Erdély aranykorának” neveznek a történészek, két fejedelem uralkodásának az idejére esett. Az egyik fejedelem 16, a másik 18 évig uralkodott úgy, hogy az országon belül nem voltak háborúk, idegen katonák nem tapodták Erdély földjét. Bethlen Gábor – kiváló uralkodó lett: a legnagyobbnak tartott erdélyi fejedelem, aki megerősítette a központi hatalmat. A másik fejedelem I. Rákóczi György, akiről keveset tudunk, holott ő is meglehetősen sokat tett Erdélyért. Mindketten dolgoztak a kis ország felemelkedéséért, és tényleg sikerült megvalósítaniuk egy bizonyos fellendülést, virágzást, amiért alattvalóik joggal áldhatták őket.

  A Magyar királyok és uralkodók sorozat 20. kötete.


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  12,00 lei 7,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 13,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Tartalom:
  – Az evolúció és az emberré válás
  – A táplálékszerzés módja mint szelekciós tényező
  – Miért lett az ember húsevő?
  – A vadászattól az állattenyésztésig
  – A gyűjtögetőkből gabonatermesztők lettek
  – Az első termesztett növények
  – A kenyérevők kultúrája
  – Nem Elő-Ázsia volt az egyetlen
  – Az ember sorsa és a gabonához fűződő kapcsolata
  – Meddig lesz elég kenyerünk?


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Kerek ​százötven esztendő telt el azóta, hogy a francia Niepcenek sikerült tartóssá tenni a lyukkamera által rajzolt képet, és ezzel a fényképezés elindult a fejlődés útján. Napjainkban ez a folyamat szédületes méreteket öltött. Szinte nincs az életnek olyan területe, ahova ne vonult volna be a fényképezés, ahol ne alkalmazánk. Most elsősorban nem a turisták millióira gondolunk, akik néha több fényképezőgéppel a nyakukban járják az országokat, a városokat, maradandó képpé kattintava élményeiket, hogy később bármikor felidézhessék őket a vetítővásznon vagy az albumot lapozgatva.
  Valóban, szinte hihetetlen számok. A Föld lakói minden másodpercben több milliárdszor világítanak meg fényérzékeny anyagot, amely gyártására egyedül a Agfa-Gevaert gyár évente több mint 500 tonna ezüstöt használ fel.
  Az amatőrök naponta átlagosan 6 milliárd felvételt készítenek. A gyárak rengeteg gépet adnak el egyes típusaikból – 25 millió Kodak Instamatic gép van forgalomban, a japán Asahi cég 1960 óta 10 millió Pentaxot gyártott. A fotóamatőrök száma Magyarországon eléri a másfél milliót, évente körülbelül 150 000 gépet, 4, 5-5 millió tekercs filmet ad el az Ofotért.


 • 9,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  30,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  60,00 lei 54,00 lei
   új 2 munkanap 

  Utazás a totális háború mélyére

  Amit sokan el sem tudtak képzelni, az vált valósággá

  Nincs többé állam. Franciaország három nap alatt összeomlott és ki van szolgáltatva az utcákat uralmuk alatt tartó gyilkosoknak és a vidéket terrorizáló martalócoknak. Mindenhol az őrület, a nyers erőszak, a halál és a fosztogató bandák kegyetlenkedései.

  A különböző párizsi kerületeket uraló iszlamista kalifátusokban minden képzeletet felülmúló öldöklés veszi kezdetét, ezeknek elsődleges célpontja az őshonos fehér lakosság.

  Átlőtt koponyák, a menekülők árnyai, az elpusztított utcák, holttestek, ameddig a szem ellát, sírás, sikolyok, az automata fegyverek gyakorlatilag bárhol felcsattanó sorozatai, gejzírként feltörő lángok.

  A Gerilla – Franciaország végnapjai nemzetközi bestseller bemutatta Franciaország összeomlását. Köszöntünk az odüsszeia szédületes folytatásában!

  Laurent Obertone újságíró és író, akinek első regényét tucatnyi nyelvre lefordították, kitol minden határt, és fejest ugrik velünk egy hangos, sötét és brutális világba, melynek realizmusa példanélküli. A Gerilla saga 2. kötete, A barbárok ideje a hírszerzés és a különleges erők vészforgatókönyvein és polgárháborúk túlélőinek közvetlen elbeszélésein alapul.


 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A bioszféra motorja: a vadászat 7
  Tápláléklánc – energiafolyam 10
  Vadászótechnikák 16
  A vadász fegyvertára 17
  Vadászóalgoritmusok 18
  A világ felosztása 20
  Rajtőzködő ragadozók 23
  Prédaölés tűszúrásokkal 24
  Eleven csapdák 27
  Halálos ölelés 29
  Búvóhelyépítők 30
  Eleven búvóhely 33
  Csapdaállítók 36
  Halászat vízben és levegőben 37
  Halálos függőágyak 40
  Csalogatók 46
  Fegyverhasználók 50
  Vadászok 58
  Zsákmányszerzés a földön 61
  Rohanó és ugró pókok 63
  “Majd elnyelte a szemeivel” 64
  Gyorstüzelő nyelv 66
  Fojtogatók és méregkeverők 67
  Kisragadozók 71
  A ravasz róka 74
  Vadászok párban 77
  A medvék mindent megesznek 80
  A magányos tigris 82
  Sprintelő vadász 84
  Zsákmányszerzés a levegőben 86
  Akrobaták a levegőben 86
  A levegő gepárdja 87
  Erdei vadászmadár 89
  Préda a földről és a vízből 89
  Vadászó bőregerek 91
  Zsákmányszerzés a vizekben 94
  Lassan, de biztosan 95
  Egy intelligens puha testű 96
  Uszonyos vadászok 97
  Vadászat elektromossággal 100
  Vadászok a múltból 102
  Szárnyas vadászok 104
  Víz alatti emlős vadászok 106
  Társas vadászok 110
  Együttműködő macskák 111
  A hiénaklán 115
  A fáradhatatlan kutyák 116


 • 50,00 lei
    

  A szatmári magyar színjátszás története 1919 és 1948 között.


 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 19,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A felépítésében is katonás, rendezett kötet a Katonai kézikönyvek sorozat tagjaként ezúttal a hadseregeknél alkalmazott könnyű terepjáró gépjárműveket, teherautókat, nehézfelszerelés-szállító gépeket illetve lánctalpas szállító járműveket mutatja be, országok és típusok szerint, képekkel, leírásokkal, adatokkal.


 • 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A második világháború kifogyhatatlan témát ad a történészeknek és íróknak egyaránt. Nemcsak a szárazföldön, hanem a vízen és a levegőben is vívták csatáikat a mozgékony kisgépek és a lomhább monstrumok. Földi Pál könyve két, egymástól távol eső hadszíntérre visz minket: az Északi-tengerre és a Maláj-tengerre.


 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 13,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 15,00 lei
   új 2 munkanap 

  Wright öt éven át dolgozott ezen a könyvön, több ezer oldalnyi dokumentumot dolgozott fel, és több száz interjút készített. Az eredmény: egy egyedülállóan részletes, ugyanakkor izgalmas könyv, amely hónapokig szerepelt a New York Times bestsellerlistáján, majd 2007-ben elnyerte az amerikai újságírás legmagasabb elismerését, a Pulitzer-díjat is. A kötetből az olvasó megismerheti az iszlám fundamentalizmus történetét, megtudhatja, milyen szerepet játszottak a szaúdi és az amerikai kormányszervek az al-Kaida majdani vezetője, Oszáma bin Láden megerősödésében. Rokonok, barátok, harcostársak és ellenfelek meséltek a szerzőnek Bin Ládenről és az al-Kaida másik legfontosabb alakjáról, az egyiptomi Ajman al-Zaváhiriről, családjuk történetéről, az ő pályafutásukat formáló eseményekről. A szerző lenyűgöző alapossággal rekonstruálta a terrorszervezet megalakulásának előzményeit, a főszereplők szavait, cselekedeteit. A könyvben végigkísérhetjük nemcsak Oszáma bin Láden útját, hanem azt a folyamatot is, melynek során az Egyesült Államok hírszerzői és terrorelhárítói felfigyeltek tevékenységére, majd pedig megkísérelték elfogni. Lawrence Wright könyve a riporteri munka csúcsteljesítménye – elfogulatlan, mégis szenvedélyes, részletekbe menő és letehetetlenül olvasmányos.


 • Akció!
  103,00 lei 38,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  40,00 lei 13,00 lei
   új 2 munkanap 

  Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Pen, Orbán Viktor – a populisták világszerte egyre sikeresebbek. De mi valójában a populizmus? Mi a különbség a baloldali és a jobboldali populizmus között? Vajon a populizmus közelebb hozza a kormányzást a néphez, vagy inkább veszélyt jelent a demokráciára? Egyáltalán, kikből áll “a nép”, és kik beszélhetnek a nevében? Ma különösen égetőek ezek a kérdések.
  Jan-Werner Müller, a Princeton Egyetem politológia professzora szerint a populizmus lényege és legnagyobb veszélye, hogy elutasítja a pluralizmust, azaz az értékrendek, nézetek versengő sokféleségét. A populisták úgy vélik, csakis ők képviselik a nép valódi érdekeit. Amikor pedig hatalmat szereznek, olyan tekintélyelvű államot építenek ki, amelyből mindenkit kirekesztenek, akit nem tekintenek a “néphez” tartozónak. A közérthető és provokatív írás történelmi példákon keresztül mutatja be a populizmus jelenségét, feltárja sikerének mélyebb okait, és gyakorlati stratégiát is ajánl arra, hogy a demokrácia hívei mihez is kezdjenek a populistákkal.


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 35,00 lei
   új 2 munkanap 

  Az egyedülálló kiadvány színes lapjain megtalálható minden fontos dátum, kiemelkedő személyiség, döntő fordulat és azok következménye.
  Kísérje végig a magyarság hosszú és küzdelmes útját a honfoglalástól napjainkig!

  * Mikor készült a Szent Korona?
  * Hol épült fel az első magyar egyetem?
  * Hogyan sikerült megállítani a törököt másfél századra az Al-Dunánál?
  * Miért élhettek Erdélyben békében a vallásfelekezetek?


 • 29,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A könyv politikai életrajz. A szerző Mussolini eszmei és politikai nézeteinek alakulása kapcsán bemutatja a korabeli Olaszország egész szellemi, társadalmi és politikai életét, valamint e politikai tevékenység és szerepvállalás magyarországi kapcsolatait a két világháború között. Mussolini karrierje és bukása ugyanis elválaszthatatlan volt az olasz fasizmus előretörésétől, majd csődjétől. Mindamellett felidézése ma is érdekes és tanulságos.
  Benito Mussolini 1883. július 23-án született az olaszországi Romagna tartomány Dovio falujában, falusi kovács első fiaként. Apja a szocialista párt tevékeny helyi szervezője volt, s ifjú korában Benitót is a szocialista eszmék lelkesítették. Nézeteiben és életútjában azután sűrűn következtek a változások. Mint a szerző írja: “Mussolini volt anarchista-szindikalista, nacionál-szocialista agitátor, fasiszta pártvezér, puccsista, diktátor, báb-államfő.”
  Ormos Mária Mussolini negyven kötetes összes művei, a róla szóló visszaemlékezések és nagyon gazdag történeti, életrajzi irodalom alapján kíséri végig ezt a változatos, fordulatokban bővelkedő életutat 1945. április 28-ig. Ezen a napon hajtották végre Mussolini halálos ítéletét, amelyet az antifasiszta ellenállás harcosai mondtak ki az országot a pusztulásba taszító fasiszta vezér fölött.


 • 9,00 lei
   új 2 munkanap 

  A háborúk története egyben a nagy kudarcok története is. Különösen jellemző ez a második világháborúra, ahol szép számmal fordultak elő hatalmas véráldozattal és emberélettel járó stratégiai és taktikai ballövések. Ezekből most kettő mutatunk be az olvasónak. 1942. augusztus 19-én az úgynevezett második front látszólagos megnyitását. A másik, az 1944. szeptember 17-én kezdődő Market Garden hadművelet, amely a legendás Montgomery tábornagy nagyratörő terve volt. A precíz és valóban nagyszabású hadműveleti terv minden tényezővel számolt, csupán figyelmen kívül hagyta a német erőket. Pedig ott voltak.


 • Akció!
  25,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  25,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap