1–52 / 105 találat

 • Akció!
  22,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  28,00 lei 18,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  28,00 lei 18,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 9,00 lei
   új 2 munkanap 

  A második világháború után következő úgynevezett “hidegháború” időszakának kezdetén a földgömb nagy részén még halálos csend honolt. Ám nemsokára kegyetlen fegyverropogás törte meg a csendet. No nem a két szembenálló nagyhatalom között, hanem “támogatottjaik” területein. Ezeknek a “helyi konfliktusoknak” értelmi szerzői és résztvevői általában a kommunisták voltak, akik a “Világ proletárjai egyesüljetek!” jelszó alatt akarták kiterjeszteni népek és nemzetek fölött a vörös rémuralmat. A Nagy Kínai Forradalom győzelme után Sztálin úgy látta, hogy tovább növelheti befolyását Távol-Keleten, ahol a megosztott Koreai-félsziget “felszabadításával” kitűnő stratégiai ugródeszkát szerezhet Japán felé. Így hát felbujtására észak-koreai csatlósa, Kim Ir Szen fegyveres orvtámadással kísérelte meg felszabadítani az “imperialista iga alatt nyögő déli testvéreit”. Ebből lett a már sokak által feledésbe merült koreai háború. A szabad világ eleinte langyosan reagált, de amikor a szabad Dél-Korea véglegesen elveszni látszott, nagy nehezen beindult az ENSZ gépezete, és az odaküldött soknemzetiségű csapatok visszakergették az agresszort kiinduló állásaiba, sőt most ezek a csapatok lépték át a két Koreát megosztó 38. szélességi kört. Nosza, erre beindult a hatalmas és azóta is felülmúlhatatlanul hazug kommunista propaganda. A világ “szocializmust építő és haladó népei”, (köztük szerencsétlen hazánk is), a nyugat baloldali liberálisaitól támogatva egyetlen rémült és fenyegető kiáltásban törtek ki: “El a kezekkel Koreától!” S hogy nyomatékot adjanak “békés” követelésüknek, Sztálin utasítására Mao Ce-tung, a “nagy kormányos”, több millió kínai katonát vetett be “az imperialista agresszió” megállítására. Erről a mocskos, kegyetlen háborúról szól ez a könyv. Megtalálhatók benne véres csaták, borzalmas embertelenségek, és nagy politika aljas kétszínűsége egyaránt. Ez a három évig tartó háború végül is egy status quoval véget ért. Dél-Korea népe megmenekült, de az északi kommunista múzeum, ez az ázsiai panoptikum ma is működik.


 • Akció!
  60,00 lei 45,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A német tengeralattjáró-flotta elsöprő diadalokkal és véres kudarcokkal teljes története a második világháború hadi krónikájának lebilincselő, drámai eseményekben gazdag fejezete. 1939 és 1945 között a német búvárnaszádok körülbelül 2900 kereskedelmi hajót süllyesztettek el, amelyek összesített vízkiszorítása meghaladta a 14 315 000 bruttóregisztertonnát (összehasonlításképpen: az elsüllyesztett hajók összesített vízkiszorítása mintegy 302 darab Titanic méretű hajót tesz ki). Rettenetes veszteség volt ez: Winston Churchill személyes számításai szerint a búvárnaszádok a háború során a szövetséges kereskedelmi flotta szállítókapacitásának hozzávetőlegesen 68 százalékát küldték hullámsírba. A tenger könyörtelen acélfarkasai azonban nem csupán a kereskedelmi egységek, de a szövetséges haditengerészet hajói ellenében is kimagasló eredményeket értek el. A második világháború éveiben a Kriegsmarine búvárnaszádjai 145 ellenséges hadihajót süllyesztettek el, köztük olyan, korábban legyőzhetetlennek tartott egységeket, mint a 31100 tonnás HMS Barham csatahajó, a 22600 tonnás HMS Ark Royal repülőgéphordozó, a 29150 tonnás HMS Royal Oak csatahajó, vagy a 22500 tonnás HMS Courageous repülőgéphordozó. A tengeralattjáró flotta azonban rettenetes árat fizetett ezekért a fényes diadalokért. A második világháború éveiben összesen 1170 német búvárnaszád teljesített szolgálatot a Kriegsmarine kötelékében, közülük 751 pusztult el harci cselekmény közben.


 • 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A Wilhelm Emil Messerschmitt által tervezett Messerschmitt Bf 109 vadászgép a 20. század legjelentősebb harci repülőgépe. A második világháború éveiben ez a típus jelképezte a Luftwaffe haderejét, valamennyi szövetséges katona ismerte és félte a híres vadászgépet.A Messerschmitt Bf 109 különböző variánsait repülő pilóták eredményei magasan felülmúlták az egyéb hadban álló országok által rendszeresített gépeken harcoló pilóták eredményeit, a háború legnagyobb ászai ezt a konstrukciót repülték. A Luftwaffe pilótái közül 5000-nél is többen értek el 5 vagy több légi győzelmet, amely a szövetségesek értékelési rendszerében magával vonta az ász minősítést.


 • 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  „Az amerikai harckocsizók ekkor úgy döntöttek, hogy kihasználják létszámfölényüket, és lerohanják az ellenséges páncélost. Mire elhalt az ágyúzás zaja, a magányos Tigris megsemmisített egy Easy-8 Shermant, és kilőtte mindhárom M10 páncélost. Jon említette, hogy 18 becsapódási nyomot látott a Tigris felületén, még mielőtt az visszavonult az erdő mélyére. Az amerikaiak támogatást kértek. Egy új harckocsi érkezett, amelyet Jon „Tigrisgyilkosnak” nevezett. (…) Jon elmondta, hogy a „Tigrisgyilkos” két lövést adott le a Tigrisre: az egyik elhibázta, a másik pedig hatalmas szikraesőt verve lepattant a homlokpáncélról. A Tigris ráfordult a célpontra, és átlőtte az M36 motorterét, és a jármű azonnal felrobbant…”


 • 8,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 18,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  52,00 lei 46,80 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  103,00 lei 38,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  28,00 lei 18,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  10,00 lei 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A 20. század első felének napjainkig is élő, rejtélyes, szinte misztikus figurája – úgy életében, mint halálában – az a fiatal angol tiszt, aki legendás tettei alapján “arábiai” Lawrence néven vonult be a történelembe.
  Régészként dolgozott a Közel-Keleten, amikor magával ragadta a sivatag arab forradalma, amelynek a nemes Fejszál herceg oldalán hőse, hadvezére és államférfija lett egy személyben. Látjuk a meseszerű képet, amint a beduinok a fekete köves sivatagból, ahonnan egykor nyargalvást indultak világgá, hogy a mindenséget a kalifa lábai elé helyezzék, most megint elvágtatnak Lawrence vezérlete alatt, hogy Arábiát elvegyék a kalifától.
  Rokontörzseket, sejkeket gyűjt maga köré, vasúti sínek, hidak és víztartályok ellen vezeti őket, hogy mint a gerilla hadviselés egyik megalapozója vonuljon be a diadalmasan Damaszkuszba, ahol ötszáz éves törtök uralom romjai fölött fölépíti az új arab állam diadalívét. Egy hányatott sorsú nép függetlenségi törekvéseinek önzetlen bajnoka, aki a nagyhatalmi politikával is szembeszállt, mert az pártfogoltjait megfosztotta a győzelem gyümölcsétől – ez a kép él az emberekben a hét Oscar díjjal jutalmazott film hőséről. Mennyire hiteles ez a kép?
  Erre ad választ könyvünk.


 • Akció!
  65,00 lei 45,00 lei
   új 2 munkanap 

  Rettenthetetlen, vérszomjas hadvezér, erőskezű, könyörületet nem ismerő uralkodó, kegyetlen zsarnok, agyafúrt szélhámos, a társadalom szabályait felrúgó rablóvezér vagy terrorista, eszelős gyilkos: megannyi tipikus, kisebb-nagyobb emberi közösségek, de akár egész népek, nemzetek sorsát hosszú időkre meghatározó negatív figurái a történelemnek, akik valószínűleg férfiként jelennek meg képzeletünkben. Csak kevesen gondolnák, hogy bizony a „gyengébb” nem számos képviselőjét is megtalálhatjuk közöttük. Jan Stradling az ókortól napjainkig, valamennyi kontinenst bebarangolva, huszonkét híres-hírhedt, nem mindennapi asszony életét tárja elénk ebben az illusztrált kötetben. Egyesek bátorságuk, éles eszük révén borzongással vegyes csodálatunkat is kivívhatják, másokra némi szánalommal tekinthetünk, de akadnak köztük olyanok is, akiket valóban csak döbbenettel és viszolygással lehet szemlélni – szerencsére már a múlt távlatából.

  Jan Stradling könyve egyszerre barangolja be az írott történelem egészét, miközben izgalmas egyéni sorsokat, már-már bulvárjellegű személyes részleteket tár az olvasó elé. Mindezek ellenére szemléletesen mutatja be, hogy a történelem érdekes emberi történetek végtelen tárháza. Műve kiválóan alkalmas arra, hogy a történelem izgalmas bonyolultságát megszerettesse minden olyan emberrel, aki érdeklődik a múlt alakjai és a rejtélyek iránt.


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  „A vadászrepülés valódi virtuóza volt ő. Senki sem vehette fel vele a versenyt” (Adolf Galland) „Marseille a legjobb pilóta ezen a hadszíntéren. akárcsak a többi pilóta, ő is BF 109-en repül, de ő sokkal jobban repüli ezt a típust, mint valahány másik társa. Kizárólag egy több repülőgépből álló kötelék támadhatja meg, a gépek pedig egyszerre kell, hogy lecsapjanak rá. Bizonyosodjanak meg felőle, hogy létszámfölényben és szemből támadnak, vagy éppen oldalról repülnek rá, még azelőtt, hogy a manőver megkezdéséhez szükséges pozíciót felvenné.” (a British High Command saját pilóták számára kiadott instrukciója)


 • 19,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  25,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  28,00 lei 18,00 lei
   új 2 munkanap 

  “Az 1000. év augusztus 17-e az a nevezetes, nemzetünk életében nagy jelentőségű nap, amikor az esztergomi érsek nagy ünnepségek közt István fejére tette a szent koronát. Ezzel Magyarország belépett a keresztény országok közt.”


 • 10,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Könyvízelítő: A szerzők hosszú évek fáradságos munkájával kutatták az orosz szervezett bűnözés bonyolult történetét. Nyomozásaik eredményeként részletesen feltárják az orosz bűnözés jellegét, hagyományait; megrajzolják napjaink orosz gengsztereinek profilját; leleplezik az orosz bevándorlók körében terjedő bűnözést, a KGB részvételével az amerikai bűnözésben és a két ország bűnszövetkezeteinek kapcsolatait… Könyvízelítő/Ismertető:”Belelapozás”


 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  147,00 lei 45,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 18,00 lei
   új 2 munkanap 

  Erdély. A kortárs magyar köz- és magánbeszédben jó ideje az első világháború után Romániához került kelet-magyarországi területek rövid, konszenzusos elnevezése. Pedig a történeti Erdélynél – sőt még a maradék trianoni országcsonknál – is több került keleti szomszédunkhoz… Az államterület mellett természeti, gazdasági, kulturális kincsek és értékek, – emberek milliói szintúgy “odavesztek”.


 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 13,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 10,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 8,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  25,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  49,00 lei 44,10 lei
   új 2 munkanap 

  E kötet az 1918-1919-es erdélyi impériumváltást mutatja be a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériuma iratanyagából készült válogatással. Célunk az, hogy illusztráljuk Erdély bonyolult, 1918 őszén gyorsan változó nemzetiségi erőviszonyait, az egyre határozottabb román elszakadási törekvéseket, a történeti Erdély román katonai megszállását, valamint a magyar közigazgatás felszámolását
  és az új hatalmi struktúrák kiépítését. Az olvasó betekintést nyerhet a nemzetiségi minisztérium erdélyi tevékenységébe, és választ kap arra a kérdésre, hogy miért zárult kudarccal Jászi Oszkár megegyezési kísérlete az erdélyi románok vezetőivel. A kötet egyik újdonsága az, hogy a dokumentumok lehetővé teszik a korabeli események mikrotörténeti megközelítését is, hiszen a nagy összefüggések mellett számos egyéni sors tűnik fel. A különböző megéléstörténetek nemcsak gazdagítják és színesítik történelmi tudásunkat, hanem elősegítik a korszak tapasztalattörténeti, alulnézeti vizsgálatát is. (L. Balogh Béni)


 • Akció!
  35,00 lei 29,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  30,00 lei 22,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 9,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  30,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  25,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  35,00 lei 13,00 lei
   új 2 munkanap 

  Ifj. ​Horthy Miklós személye, élettörténete néhány évvel ezelőtt keltette fel figyelmemet a brazil történelemmel, illetve a brazíliai magyar emigrációval kapcsolatos kutatásaim során. A kormányzó kisebbik fia először diplomataként érkezett Brazíliába, ahová később, a második világháború után emigránsként is visszatért. Röviddel azelőtt, hogy ifj. Horthy Miklós követet kinevezték Rio de Janeiróba, Getúlio Vargas, aki igen összetett, érdekes és vitatott figurája volt a 20. századi brazil politikai életnek, diktatórikus rendszert vezetett be Új Állam (Estado Novo) néven, mely – Magyarországon sem ismeretlen fogalom – az „Új Európa” szellemiségét és gyakorlatát követte, elsősorban az olasz mintát. A Vargas-rendszerrel kapcsolatos kutatások vezettek el tehát ifj. Horthy Miklóshoz. Ezért, bár származása, családja, bizonyos politikai szerepvállalása kétségtelenül inkább a magyar történelemhez kötik, történetét mégis dél-amerikai évei, követi tevékenysége felől kezdtem vizsgálni. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb forrást a Külügyminisztériumnak és az Igazságügyi Minisztériumnak az Országos Levéltárban található iratai jelentették, kiegészítve a korabeli brazíliai és magyarországi sajtóanyaggal, a magyar emigránsok szóbeli közléseivel, visszaemlékezéseivel, az általuk átadott dokumentumokkal.


 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  12,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  22,00 lei 9,00 lei
   új 2 munkanap