53–104 / 271 találat

 • Akció!
  58,00 lei 52,20 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  70,00 lei 63,00 lei
   új 2 munkanap 

  A Robben Island-i börtönben néhányan elolvastuk Anne Frank naplóját, és rengeteg bátorságot merítettünk belőle Nelson Mandela
  Anne Frank 1942. június 12-e és 1944. augusztus elseje között vezetett naplót. Az volt a terve, hogy később könyv­et ír a háborúról, és hű képet fest benne a hollandiai német megszállás éveiről. Korai halála – nem sokkal tizenhatodik születésnapja előtt vesztette életét – megakadályozta terve megvalósításában. Anne Frank naplója örök érvényű olvasmány, egyaránt szól az övéihez hasonló gondokkal küzdő fiatalokhoz, az idősebbekhez, akik szeretnék jobban megérteni őket, és szól mindazokhoz, akik tudni akarják, mi történt a Prinsengracht 263. hátsó traktusában bujkáló családokkal a hitleri megszállás alatt álló Amszterdamban


 • 11,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 15,00 lei
   új 2 munkanap 

  Párizs, 1943: Roth, a fiatal tizedes napközben tolmácsként és fordítóként a német titkosrendőrségnek dolgozik. Munka után azonban titokban, civilbe öltözve a város utcáit járja. És bár akaratlanul is már régóta bepiszkította a kezét, még mindig azt hiszi, hogy kimaradhat mindenből, és vétlen szemlélőként belemerülhet a megszállt város életébe. Amikor titkos sétáinak egyikén megpillant egy fiatal francia lányt egy könyvesbolt előtt, még nem sejti, hogy ez a találkozás örökre megváltoztatja majd az életét. A titokzatos Chantal ugyanis miközben látszólag tisztelettel adózik a hódító előtt, valójában apjával együtt a francia ellenállásnak dolgozik, és Roth csak azért érdekli őt, mert információkkal szolgálhat a Wehrmachtról és a titkosrendőrségről. Túl későn látja be, hogy a fiú sokkal többet jelent számára. Rothban is csak akkor tudatosul kapcsolatuk mélysége, amikor már a történéseken nem tud változtatni. Michael Wallner regénye elgondolkodtató, magával ragadó olvasmány. A minden értelemmel dacoló, az ádáz ellenségeskedésen felülkerekedő szerelemről szól. Ez a szerelem készteti a háborút egyszerűen csak túlélni akaró fiatal német katonát arra, hogy megtegye azt, amitől mindig is óvakodott: állást kell foglalnia, és részt kell vennie az eseményekben. Roth legjobb szándéka ellenére is két tűz közé kerül: német katonaként a megszállt Franciaországban választania kell a szerelem és a gyűlölet között. Michael Wallner 1958-ban született Grazban. Berlinben és Olaszországban él, korábban színészként és rendezőként dolgozott.


 • Akció!
  24,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  60,00 lei 54,00 lei
   új 2 munkanap 

  Hollandia, 1944. A kamasz Audrey Hepburn a második világháború borzalmai, az éhínség és az apja hiánya elől a balettbe menekül. Szenvedélyévé válik a tánc, de legyengült teste nem teszi lehetővé, hogy prímabalerina legyen. Átütő tehetségére, finom kisugárzására azonban így is felfigyelnek, és pár év alatt a legnagyobb filmsztárok sorába emelkedik, akik közül nemcsak légies alakjával, melegbarna szemével és bájos arcvonásaival tűnik ki, hanem azzal is, hogy valójában mindennél jobban vágyik a nyugalomra és a békés családi életre. Ez azonban csak rövid időszakokra adatik meg neki, hiszen a szerelemben sokáig nincs szerencséje: élete férfijai kihasználják, megcsalják, kizsigerelik, és a nagycsaládról szőtt álmai is szertefoszlanak.

  Juliana Weinberg regényét olvasva végigkövethetjük egy mesés színészi pályafutás alakulását, bepillantást nyerhetünk Audrey Hepburn és Hubert de Givenchy legendás barátságába, és együtt szurkolhatunk Audrey-val, hogy végül élete utolsó éveiben megtalálja a szerelmet, valamint azt a hivatást, amely fontosabb még a színészetnél is.


 • Akció!
  55,00 lei 29,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 19,00 lei
   új 2 munkanap 

  “Könyveim írására az a kényszer vitt rá, hogy megörökítsem az állatorvoslás egy igen izgalmas korszakát. Szerettem volna elmondani az embereknek, milyen volt az állatorvosok élete a penicillin elterjedése előtt, amikor mai szemmel primitív körülmények között dolgoztunk. Ez a kényszer hosszú ideig nem öltött határozott formát. Úgy állt össze, hogy számtalanszor elmeséltem a napi eseményeket a feleségemnek, majd rendre hozzátettem: ‘Na, ezt majd egyszer megírom!’ Kétségtelen, hogy ez a végtelenségig ment volna így, ha feleségem az egyik ilyen történet végén azt nem mondta volna: ‘Mindig csak ígérgeted azt a könyvet, (…)!’ Jóindulatú megjegyzés volt ez Helentől, mégis elképesztett.”


 • Akció!
  50,00 lei 22,00 lei
   új 2 munkanap 

  Hsiung angol nyelven írott regénye a XIX. század végétől mutatja be a Li család életén keresztül a császári Kína és a nyugati eszmékkel átitatott modernizációs törekvések összeütközését, egészen az 1911-es forradalomig és a császárság bukásáig. Hsiung ironikus, humoros elbeszélői stílusa érzékletesen mutatja be a császári Kína hagyományos értékekre épülő társadalmának képmutatását és a nyugati gyarmatosítók lekezelő stílusát. A regény születésétől követi végig Datong életét, aki a vidéki Li család fattyából a pekingi forradalom egyik vezéregyéniségévé növi ki magát, így ezzel együtt az ő életén keresztül követhetjük végig a modern Kína megszületését.


 • 10,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  49,00 lei 13,00 lei
   új 2 munkanap 

  Ozirisz szent fája, az abüdoszi templomban féltve őrzött és gondozott akácia sorvadozni kezd. III. Szeszósztrisz fáraó hamar felismeri a veszélyt: ha az Élet Fája – amely a feltámadt Ozirisz életerejét és Egyiptom egységét jelképezi – kiszárad, az országban fölbomlik a rend, ínség üti fel a fejét, és alapjaiban rendül meg a fáraó hatalma.
  Iker, a Maatot, az igazságot megalkuvás nélkül kereső, ifjú írnoknövendék akaratán kívül kerül az ország vesztére törő, sötét erők markába. Miután egy végzetes tengeri úton majdnem megölik, életét a rejtély megoldásának szenteli. Sorsát egy láthatatlan kéz vezeti, amely rendre megóvja a nagyobb veszélyektől. Lehet, hogy a titokzatos védelmező egy gyönyörű papnő, aki rabul ejtette Iker szívét?
  Hogyan kapcsolódik össze a fáraó harca és Iker igazságkeresése az Egyiptom létéért folytatott küzdelemben? Minderre választ kapunk Jacq fordulatos, mitologikus elemekben bővelkedő, négykötetes regényciklusából.

  Christian Jacq (1947) francia egyiptológus, író, több mint húsz történelmi témájú mű szerzője. Érdeklődése már kamaszkorában az ókori Egyiptom mágikus, rejtélyekkel teli világa felé fordult. Tizennyolc éves korára nyolc regény kéziratát készítette el, de az igazi áttörést csak az 1987-ben megjelent Champollion, az egyiptomi hozta el neki. Írásaiban Jacq, az egyiptomi magaskultúra szerelmese, mesterien szövi egymásba a történelem, a misztériumokra épülő, mindent átitató egyiptomi vallás és a sokszor gyarló emberi törekvések szálait. Töretlen népszerűségnek örvendő regényei mára huszonöt országban jelennek meg.


 • Akció!
  45,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 

  Az izgalmas és finom emberséggel átszőtt regény középpontjában két ember áll. Egy fiatal, saját útját kereső zsidó férfi, és a politikai életben mind magasabbra és magasabbra emelkedő ellenség, akit ő csak B.-nek nevez, és akinek propagandája egyre fenyegetőbb, nyomasztóbb és mélységesen antiszemita légkört teremt.
  Tettes és áldozat szimbiotikus, sőt sorsszerű kapcsolatát a szerző pontos megfigyelések révén boncolgatja, s írói tehetségének köszönhetően általános érvényű emberi parabolává emeli.

  “Az ellenség halálá”-t Keilson 1942-ben, hollandiai búvóhelyén kezdte papírra vetni, de csak 1959-ben jelenhetett meg Németországban. Amerikai kiadása, amely a Keserédes komédia című kisregénnyel egy kötetben látott napvilágot, 2010-ben világszerte lelkes fogadtatásra talált, s egyben új lendületet adott a szerző befogadásának: “Az ellenség halála és a Keserédes komédia egy-egy remekmű, Hans Keilson pedig zseni.” (New York Times)


 • 35,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  45,00 lei 15,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 10,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 15,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Elise egy terroristatámadásban megbénult, elveszítette a látását, de hallja, érzékeli maga körül a világot. És az apró jelekből, megérzésekből lassan kezd összeállni a sejtés… Amelyet nem tud elmondani, de még leírni sem. Hihetetlen bravúr Brigitte Aubert regénye, Az Erdei Halál. A tolószékhez kötött hősnővel, Elise-zel éljük át egy nyomozás izgalmát, együtt szorongunk vele teljes kiszolgáltatottságában, és vele együtt döbbenünk rá, hogy a gyermekáldozatokat szedő “erdei halál” nem csupán a történet hétéves szereplőjének, Virginie-nek a fantáziájában létezik. Hogyan állíthatná meg a gyilkost a mozdulatlanságra és némaságra kárhozott fiatal nő, aki egyre közelebb kerül az igazsághoz?


 • 8,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Látványos karrierek és csendes tragédiák várnak arra az öt, rendkívül tehetséges fiatalemberre, akiknek Erich Segal – a Love Story világhírű szerzője – krónikásául szegődik. Az Egyesült Államok egyik legelőkelőbb egyetemén, a Harvardon ismerkednek meg a tudomány és a szerelem rejtelmeivel, hogy aztán a „való világban” gyümölcsöztessék olykor igencsak sok lemondás és áldozat árán megszerzett tudásukat. Házasságon, váláson, a vietnami háború és az amerikai belpolitika meg az izraeli-arab háborúk viszontagságain keresztül jut el a Harvard ’58-as évfolyama az 1983-ban megrendezett huszonötödik évfordulós találkozóig, s az első és utolsó olyan mérföldkőig, ahol még majdnem teljes létszámban számot vethetnek életükkel. Segal saját évfolyamának történetét írta meg ebben a fordulatos könyvében, melynek külön érdekessége, hogy egyik tragikus sorsú főszereplője magyar, akit 1956 forradalmi Budapestjéről repít egészen az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettesi székéig a történelem forgószele.


 • 13,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Edward P. Jones nagyszabású, Pulitzer-díjas regénye megjelenésekor a legnagyobb szenzációt az keltette, hogy sokan – feketék is – ebből tudták meg: nemcsak fehér emberek lehettek és voltak egykor rabszolgatartók, hanem fekete bőrűek is. A regény egyik főszereplőjének, a később rabszolga munkafelügyelővé avanzsált Mózesnek is kellett hozzá két hét, hogy megeméssze: senki nem járatja vele a bolondját, annyi fehér gazda után ezúttal tényleg egy nálánál két árnyalattal sötétebb fekete ember tulajdona lett, ő is, de még az árnyéka is. Az adásvétel utáni első hetekben egyre az járt Mózes fejében, hogy eleve fura világ az, ami őt a fehér ember rabszolgájává tette, de az Úr aztán tényleg a feje tetejére állította ezt a világot azzal, hogy egy fekete birtokolja a saját fajtáját. Egyáltalán, törődik még ilyesmivel odafenn az Úr?
  Ez a tény persze aligha adhat felmentést a fehérek olykor emberhez méltatlan viselkedésére, a “niggerekkel” szembeni kegyetlen bánásmódra. Már csak azért sem, mert a fekete rabszolgatartók száma eleve elenyésző volt a fehérekéhez képest, ráadásul a szabaddá lett feketék sokszor csupán saját feleségüket, testvérüket, gyerekeiket vették meg rabszolgaként, hogy ne lehessen mások tulajdonába adni őket, s velük természetesen családtagként is bántak. Noha Mózes nem volt a rokona, új, fekete gazdájának, Henry Townsend ültetvényesnek fehér pártfogója kezdő lökése kellett ahhoz, hogy a mindaddig szinte barátként kezelt Mózesnek lekeverje az első pofont. Az sem véletlen, hogy amennyire az emberek emlékeztek, Manchester megye börtönében nem fordult elő színes ember. A rabszolga által elkövetett bűntettek és kihágások zömét ugyanis maga a gazda torolta meg, a szabadok meg igyekeztek nem csinálni semmi olyasmit, ami miatt törvényesen rács mögé kerülhettek volna. Tudták, milyen bizonytalan az életük; tudták, hogy rabszolgák ők most is, csak más néven. Minden tapasztalatuk arról szólt, hogy bőrük színe meghatározza a sorsukat, még ha időközben szabadokká váltak is.
  Mózes a jelképe annak, hogy mit művelt emberi lényekkel a rabszolgaság. Mert valamit mindenkivel tett. Az egyik a Bibliához menekült, a másik megtagadta Istent. Volt, aki felülemelkedett egyéni szerencsétlen sorsán, és magához ölelte az emberiséget, és volt, aki behódolt a fehéreknek, és örökre magányos maradt. Még olyan is akadt, aki fehér bőre ellenére egész életében színesnek vallotta magát.
  Róluk szól ez a szokatlanul szép könyv.


 • 19,00 lei
   új 2 munkanap 

  Egy sötét, alvilági királyságban az uralkodó nem ismerhet félelmet, csak így tarthatja irányítása alatt az utcákat és a rajtuk élősködő, könyörtelen bűnözőket. Race Hartman elég jó családba született, elég intelligens, és eléggé kiábrándult a saját világából ahhoz, hogy az utcák királya legyen. Az olyan helyeken, mint a Point, mindig felüti a fejét a bűnözés, és mindig is lesznek züllött alakok, de aki föléjük tud kerekedni, az gátat szabhat a pusztításnak. Race-nek van egy terve, de kérdés, hogy meg tudja-e akadályozni a teljes pusztulást úgy, hogy saját magát nem teszi tönkre? Brysen Carter sosem állhatta a legjobb barátnője bátyját, mert túl sármos, túl megnyerő a modora, és túl könnyen behálóz bárkit. Óriási kísértés egy ilyen férfi aranyfényű ragyogásában sütkérezni, de Brysen tudja, hogy Race olyan, akár a Nap: ha túl közel kerül hozzá, jó eséllyel a vesztébe rohan. Mikor fenyegető üzeneteket kap, majd valaki az életére tör egy parkolóban, az egyetlen ember, akire számíthat, pontosan az a férfi, akit nem engedhet közel magához. Néha a vakmerőség az egyetlen esélyünk az életben maradásra. Vajon Brysen hagyhatja, hogy Race megmentse az életét, ha ennek az az ára, hogy feladja érte önmagát?


 • 9,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Golding, a XX. századi próza világhírű mestere egy Neander-völgyi törzs életét mutatja be ebben a – mára már klasszikussá vált – regényben. A Nobel-díjas író, mintegy „belülről” ábrázolva az ősemberek életét, hallatlanul izgalmas konfliktusok keretében szemlélteti a Régi és az Új találkozását. A regényben arról esik szó, hogy a törzs – az író szimbólumteremtő képzelete segítségével – váratlanul szembetalálja magát a homo sapiensszel, a már nyíllal vadászó, a természetet megismerni és felhasználni akaró, értelmes emberrel. Golding, aki az emberi lét, az értelem és az ösztön szerepét vizsgálja, jól tudja mi lesz a találkozás eredménye…


 • 22,00 lei
   új 2 munkanap 

  Az Orchidea császárné című regény folytatásában, Az utolsó császárné című kötetben az olvasó megismerkedhet a 19. század végi Kína történelmével, melyben az egy kézben összpontosuló hatalom jelenti az állandóságot. A hatalom birtokosa pedig nem más, mint a rendíthetetlen, vakmerő, bátor és szellemes Ce-hszi császárné, a korábbi Orchidea avagy Jehonala úrnő – ahogy az olvasók Anchee Min regényének első kötetében megismerhették.
  Az utolsó császárné című regényben Orchidea az ágyasok intim világából a történelem világszínpadára lép. A lelkét felemésztő személyes veszteségek ellenére a lemondásokra ítélt, mégis elszánt és kötelességtudó császárné mindvégig megállja helyét felelősségteljes szerepében: a haladó szellemiség jegyében – ugyanakkor nemzete ősi hagyományaihoz és a mandzsu klán értékeihez hűen – elkötelezi magát hazája érdekei mellett; igyekszik összetartani Kína ellentétes erőit, s egyben kivédeni az egyre agresszívebben terjeszkedő európai nagyhatalmak támadásait és zsarolásait.
  Anchee Min regényében átfogó képet nyújt a kínai történelem egyik legfontosabb – az utókor által ellentmondásos véleményekkel övezett – alakjáról, mely mögött átfogó kutatómunka áll. A korabeli nyugati sajtó rosszmájúan a “sárkányhölgy” névvel illette és manipulatív, vérszomjas asszonyként ábrázolta őt, akit csak a hatalomvágy vezérelt, s akit folyton ledér vágyak hajtottak. Anchee Min Orchideája ezzel szemben egy humánus, őszinte, hús-vér alak, aki mindent feláldozott, hogy még egy ideig összetartsa az ősi, immár halálra ítélt birodalmat.
  Az aprólékos, mégis rendkívül érdekes, költői képekkel és olykor versekkel is fűszerezett leírások során betekintést nyerhetünk egy ismeretlen, ellentmondásokkal teli, archaikus birodalom végnapjaiba. Az érzékletes ábrázolásoknak köszönhetően megelevenednek előttünk a gyönyörű paloták és tavak, a pompás kelmék, a választékos mandzsu hajviseletek és a súlyos ékszerek.


 •  Antikvár 2 munkanap 
 • 9,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A Tenger zenéje című első könyvben Rómában él a történetet elmesélő főhős: McCall. Azt hiszi, élete felesége öngyilkosságával lezárult, egyetlen feladata már csak az a világban, hogy félárva kislánya életében az anyát is pótolja.
  A drámai fordulatot az jelenti, hogy Dél-Carolinában élő édesanyja leukémiában megbetegszik. Fiúi kötelessége minden fogadalma ellenére hazaszólítja. Így aztán kislányát sem tudja már hermetikusan elzárni a tragikus élményektől.
  Az amerikai kisvárosban a gyerekkori barátságok és szerelmek más szereplőinek zaklatott sorsa is kiderül. Van, aki börtönben ül, van, aki öngyilkos lett, van, aki örökre hátat fordított egykori önmagának: mindegyikük élete „kész regény”. Ám egyszer csak kiderül, soha nem lehet szándékosan lezárni a történetet, a szálak az ember akarata ellenére továbbszövődnek, régi érzelmek újra felhorgadnak, megkezdett párbeszédek eljutnak a tanulságig.
  Az élet mindig meghozza a továbbélés vágyát.
  Amit felesége írt búcsúlevelében, megtörténtté válik:
  Vegyél feleségül egy szép nőt, Jack, de ne olyan szépet, hogy ne akarj visszajönni hozzám. Remélem, csinos, és remélem, ugyanúgy fogja szeretni Leát, ahogy én szerettem volna…
  Lelkem utolsó kiáltásával és halhatatlan szerelmemmel megparancsolom neked, hogy vegyél el egy mesés asszonyt, de mondd el neki, hogy én vittelek táncba. Mondd el neki, hogy az utolsó táncot nekem ígérted!


 • 13,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Selva, egy ottomán pasa lánya szerelembe esik Rafaellel, egy fiatal zsidó férfival, ám családjaik ellenzik a házasságukat és kitagadják őket. A szerelmesek Franciaországba utaznak, hogy ott telepedjenek le, de a II. világháború kitörésekor fennakadnak Hitler rettenetes hálóján. A nácizmus markának szorításában együtt kell élniük a félelemmel, hogy begyűjtik és koncentrációs táborba küldik őket. Ugyanebben az időben Törökország kilátástalan harcot folytat, hogy elkerülje a háborúba sodródást, veszélyes kötéltáncot lejtve a Szövetségesek és a Tengelyhatalmak között. E regényében Ayse Kulin érzékletesen írja le az országában a II. világháború során történteket, párhuzamosan Selva és Rafael európai életének megörökítésével. A történet időben és térben ugrál Isztambul és Marseille, Ankara, Kairó és Párizs között, hogy aztán Berlinből visszatérjen Isztambulba. Teszi ezt úgy, hogy közben bemutatja a török diplomaták bátorságát, akik életüket kockáztatták, hogy Európában rekedt zsidók százait mentsék meg a náci lemészárlástól. Ayse Kulin regénye szól szerelemről és menekülésről, összefonódva Európa történelmének legviharosabb időszakával.


 • 11,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 7,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Adolf Cedrick fiatal kora ellenére – a Condor légió tagjaként – megtanulta, hogy a levegőben egyetlen hiba is végzetes lehet és a találékonyság a legjobb ajánlólevél a parancsnoki beosztáshoz. A Blitzkrieg kirobbanásakor már, mint veterán mesterpilóta vetette bele magát a véres küzdelembe kedvenc Messerschmitt vadászgépét irányítva. A Luftwaffe kezdetben sikert sikerre halmozott, s miközben öntelt parancsnoka – az egykori legendás ász, a „Vasember” – a „legyőzhetetlen óriás” képében tet-szelgett, addig az egyszerű katonák rettegve várták azt a pillanatot, amikor majd megütköznek Európa legerősebb hadseregével… A csata hevében a fiatal parancsnok nagyszerű barátra és vetélytársra lelt -Walter Mann személyében -, akivel géppárban élet-halál harcot vívott a Csatorna felett a szövetséges vadászok ellenében. Cedrick a dicsőség és a pokol legmélyebb bugyrait is megjárta az angliai légi ütközetben, s miközben hatalma és hírneve egyre növekedett, úgy került egyre inkább szembe a légierő hozzá nem értő vezetésével. Noha egysége élén sorra döntött romba minden addigi rekordot, a saját parancsnokaival való összecsapás mindinkább elkerülhetetlennek látszott…


 • Akció!
  60,00 lei 45,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 9,00 lei
   új 2 munkanap 

  Xeno Atlas Bronxban nőtt fel. Anyja korán meghalt, apja pedig az évek nagy részében tengerészként járta a világot, így a fiúra szicíliai származású nagyanyja vigyázott, aki esténként állatszellemekről mesélt neki különös történeteket. Felcseperedvén Xeno megszállottjává vált az állatoknak, s közülük is leginkább a rendkívüli lényeknek. Szenvedélyét tovább tüzeli egy elveszett középkori szöveg, a Karaván Bestiárium, mely állítólag azokat a teremtményeket gyűjtötte össze lapjain, amiknek nem jutott hely Noé Bárkáján. Írt a griffről, a mantikórról, a szfinxről és a főnixről, csupa olyan csodalényről, melyek a mi világunkban nem léteznek már. Xeno a kézirat után nyomozva elhagyja New Yorkot, s bejárja Európát, Ázsiát, hogy végül mégis saját családjának történetében leljen rá a legnagyobb rejtély kulcsára.

  A Jorge Luis Borges szellemi örökösének tartott szerző műveivel az Egyesült Államokban is meghonosította az addig inkább Dél-Amerikára jellemző mágikus realizmust, hogy olvasóit és kritikusait egyaránt elkápráztatva díjat díjra halmozzon, megjárva a bestsellerlisták csúcsait.

  “Elképesztően tehetséges író.”
  – Washington Post Book World

  “Költői prózája teli van titkokkal és izgalmas szereplőkkel.”
  – Publishers Weekly

  “Az embernek első pillanatban a Da Vinci-kód jut eszébe róla, de sokkal több annál: melankolikus utazás a világ körül és az emberi lélek mélységeiben.”
  – Bookmarks

  “Művelt és lírai, ugyanakkor nyaktörő iramú regény. Minden kicsit nagyobb benne, mint a való életben, s éppen ezért érdekesebb is.”
  – New York Times Book Review


 • 18,00 lei
   új 2 munkanap 

  “Siem Sigeriust, a nagy ívű és ambiciózus holland regény kulcsfiguráját nehezen lehetne másként leírni, mint az élet császáraként: elismert matematikus és volt dzsúdóbajnok, egyetemi rektor, aki szerető családban neveli felesége előző házasságából származó lányait.
  Csak kevesen tudják, hogy vér szerinti fia gyilkosságért ül börtönben, és még kevesebben, hogy imádott mostohalánya, Joni a barátjával együtt pornóoldalt üzemeltet, melyből hatalmas titkos bevételre tesz szert a pár. Nem sokkal oktatási miniszteri kinevezése előtt Sigerius felfedezi a Joniról készült képeket, ráadásul közben a fia is szabadlábra kerül.”


 • Akció!
  45,00 lei 29,00 lei
   új 2 munkanap 
 • Akció!
  55,00 lei 29,00 lei
   új 2 munkanap 

  “Hadd ismételjem meg, hogy mindenki számára érthető legyek.
  Nem a nők az ellenségeink. Meg kell védenünk őket maguktól, éppúgy, ahogy meg kell védenünk magunkat is.”

  Képzelj el egy olyan világot, amelyben boszorkányok márpedig léteznek. Amelyben az anyákról lányokra öröklődő erő ősi és ártalmatlan, mégis rengeteg férfit megrémít.
  És most képzeld el, az Amerikai Egyesült Államok újonnan megválasztott populista elnöke elrendeli, hogy minden boszorkányt be kell börtönözni a saját és környezete biztonsága érdekében. Egy ilyen világban nőként élni annyi, mint bűnösnek lenni.
  A boszorkányokat világszerte üldözni kezdik. Egy fiatal nő eközben olyan erőt fedez fel magában, amelynek létezéséről fogalma sem volt, és amely azonnal a legüldözöttebb boszorkánnyá teszi őt – és egyben a legveszélyesebbé.

  Lizzie Fry A szolgálólány meséjét megidéző, letehetetlen regénye a hatalomról és az elnyomásról mesél egy, a miénkre rémisztően hasonlító világban.


 • Akció!
  32,00 lei 28,80 lei
   új 2 munkanap 

  A nagy indiai vallásalapító, Buddha élete tanítással telt gondolatait a követőjéül szegődött szerzetesek szájhagyománya őrizte meg évszázadokon át. Beszédei, amelyekből a jelen kötet válogatást közöl, csak a Kr. e. 1. században foglaltattak írásba.
  Buddha szavai mindenkit megszólítva hirdetik az élet minden formájának tiszteletét és az erkölcsös, senkinek sem ártó szemlélődő-meditáló életmód fontosságát az ismétlődő újjászületések ördögi köréből való kitörésben és a nirvána elérésében. Erőszakmentességre, együttérzésre és a szeretet hatalmára alapozó tanításai segítenek megérteni a nyugalomra és a derült közönyre épülő buddhista életeszményt, miközben a szövegeken ma is átsugárzik Buddha világokat legyőzően szelíd személyisége.
  Gautama Sziddhárta, vagyis Buddha a Kr. e. 65. században élt indiai herceg, aki az igazság keresésének szentelte életét. Az emberi létezés alapvető kérdéseivel való viaskodása során vált buddhává, vagyis megvilágosodottá, tanításai pedig egy új vallás alaptételeivé váltak.


 • 13,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 19,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  “Ha a lányok azt akarják, hogy szuperáljon valami, szuperál is.”
  Tizenketten vannak az elbeszélők, különböző nemű, korú, más-más társadalmi réteghez tartozó és foglalkozású mesélők, akik vagy életük egy kiemelt pillanatát, vagy egész addigi életüket sűrítik egy rövid történetbe. Egy öregedő rocksztár, akit véletlenül mégis megérint a szerelem; egy szintén szerelmes mérlegképes könyvelő, aki a nővéreivel bérel közös lakást; egy anya, akinek második magzata elhal, miközben mindenre kiterjedő változásokat indított már el a család életében; eltávos kiskatona, aki a bátyja árnyékában él; egy állatorvosnő, aki részeg megerőszakolóit józan fejjel heréli ki.
  Anna Gavalda novelláskötetének minden darabja egy váratlan fordulatra épül, arra a pici csavarra, melynek működésbe lépése után minden, ami korábban történt, mást jelent. A szerző hol humorral, hol távolságtartással, hol együttérzéssel, hol megvetéssel viszonyul szereplőihez: a langyos szerelmi vágyakozás úgy keveredik Gavalda történeteiben az egyszeri ember legmegrázóbb drámáival, mint a parfümpára és a kutyaürülék szaga a Champs-Élysées-n.


 • Akció!
  40,00 lei 36,00 lei
   új 2 munkanap 
 • 15,00 lei
   új 2 munkanap 

  1978-ban a Colorado Springs-i (Colorado állam) közösség növekedést tapasztalhatott a Ku-Klux-Klan (KKK) tagságának létszámában. Az egyik férfi, aki vállalta a kihívást és fellépett a város uralmának átvételére törő szervezet ellen, Ron Stallworth rendőrnyomozó volt. Elindított egy fedett nyomozást a Klánon belül, a tagjává vált, sőt rövid ideig Duke, a klánvezér testőreként szolgált, végül pedig felkérést kapott a Colorado Springsben működő részleg vezetői tisztének betöltésére. A nyomozás és az események iróniája: Stallworth fekete bőrű férfi. A művelet során megvívta a szükséges politikai harcokat a rendőrségen belül, hogy sikeresen ki tudja húzni ezt a „fullánkot”. A fekete klántag elmeséli, hogyan győzte le ezeket az akadályokat, és milyen módon érte el ezt a szinte hihetetlen eredményt.


 • 6,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  49,00 lei 22,00 lei
   új 2 munkanap 

  A Demagrád antiutópia, amely a demokraták (demagraták) vereségéről, a szocializmus újjáélesztéséről és a Szovjetunió feltámasztásáról szól.
  Egy bizonyos Rik admirális félrészegen parancsot adott ki az Aranyhal nevű atom-tengeralattjárónak, aminek eredményeképpen politikai fordulat következett be, és monarchikus államvezetési forma alakult ki. Az új rend ellenzékét, a demagradákat zárt, speciális városkákba kényszerítik, ahol élhetnek és gazdálkodhatnak, ahogy tudnak megfosztva szabadságuktól, jogaiktól, még a nevüktől is. Rik admirális, vagyis a Haza Megmentője minden intézkedésében radikálisnak bizonyul; Demagrádban ennek megfelelően érdekes társadalmi kísérlet zajlik: miként viselkednek az emberek az új, zárt közösségben


 • 15,00 lei
   új 2 munkanap 

  1951 őszén Liz Sheridan, a fiatal táncosnő megismerkedett egy különös, félszeg sráccal, aki színész akart lenni bármi áron. Lassan kibontakozó szerelmük első heteit a már-már elviselhetetlen szegénység mellett az a lobogás jellemezte, amellyel a háború után felnőtté váló nemzedék tagjai belevetették magukat az életbe. A siker nehezen talált rá a fiúra, és amikor végre az övé lett, megváltoztatta jellemét, egész személyiségét. A halk szavú srácból vagány, az “ide nekem a világot” elv szerint élő sztár lett. Jimmy olyan tűzzé vált, ami megperzselte a régi barátokat.


 • Akció!
  42,00 lei 22,00 lei
   új 2 munkanap 

  A Dominó szerelmesregény. Hősei házasok vagy szinglik, hűségesek vagy hűtlenek, szenvedélyesek vagy visszafogottak – de mind vágyakoznak valami után.

  Párizs szívében él Zephyr szép és zárkózott feleségével, Manonnal. A szemben lévő házban Toqué, az író látogatja Rose nevű kedvesét és közös kisbabájukat. Eric, a betegápoló attól boldog, ha mindenkin segíthet. És Sabatine, az ellenállhatatlan fotóművész belebolondul egy titokzatos férfiba.

  Egyesek egymásba szeretnek. Másokat megcsalnak. Mindannyian rejtegetnek valamit. De ki csal meg kit? És ki az, aki hazudik?

  Iselin C. Hermann kalandos úton jutott el az irodalomig. Eredetileg akrobatának tanult Franciaországban, saját bevallása szerint a mai napig tud kötélen táncolni. Ezután egy koppenhágai színház társulatában rendezett és játszott, majd bölcsészettudományi tanulmányai és könyvkiadói szerkesztői munkája után az Expressz ajánlott! című levélregény hozta meg számára a világsikert. Azóta két gyerekkönyve és több regénye is megjelent.


 • 13,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  „Elsőre annyit láttam, hogy a gróf bújik ki az ablakon. Arcába nem pillanthattam ugyan, de a nyaka s a mozgása megbizonyosított, hogy ő az, leginkább a keze, mert afelől tévedés nem lehetett. Érdeklődésem rémületre vált, mikor azt láttam, hogy teljes teste kibukik az ablakon, és kúszni kezd a falon, méghozzá fejjel lefelé a szédítő mélységnek, és köpönyege, akár a denevérszárny, úgy borul fölébe. Nem hittem a szememnek. Gondoltam, a holdfény játszik velem. Jobban belemeredtem a derengésbe, de úgysem láttam egyebet: a keze meg a lába ujja kapaszkodott a kövek illesztései közé… Rettegés szállt rám, mert tudom, hogy nincs menekvés innen, s okom a rettegésre szaporodik…


 • 15,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • 12,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A könyv cselekménye megtörtént eseményen, egy Dél-Amerikában korántsem szokatlan emberrablás történetén alapszik: a mű hőseit, tíz férfit és nőt fél évig tartották fogságban – az író pedig nyomozásba fogott: Hogyan élték meg a történteket a legkülönbözőbb természetű, beállítottságú emberek; hogyan küzdöttek a hozzátartozók szeretteikért? “Kemény naturalizmus, babonás-mágikus realizmus, latin-amerikai bőség és spanyolos szikárság, metafizikai sejtelmek és politikai riportázs végtelenül változatos, sokszínű és bravúros együttese a regény.” (Legeza Ilona) A művet Székács Vera fordításában olvashatjuk.


 • Akció!
  45,00 lei 29,00 lei
   új 2 munkanap 

  A mulatságos történetek és páratlan gasztronómiai élmények olvasása közben észrevétlenül is szakértőivé válunk a legendás Provence-nak, s olyan értékes információkhoz jutunk, melyek semmiféle útikönyvben nem szerepelnek.


 • 19,00 lei
   új 2 munkanap 

  A Dorset Gimnázium fullasztóan zárt közössége hétköznapi figurák drámai sorsának színtere. William Grove nyugtalan kamasz, aki próbál beilleszkedni új bentlakásos iskolájába.
  Jack Draper az iskola egyik testben-lélekben megnyomorított tanára – felesége hosszú hónapok óta a franciatanárral folytat titkos viszonyt.
  Edith Stone, az angoltanár lánya az iskola legnépszerűbb diákjába lesz szerelmes.
  Aztán jön Pearl Harbor, és az iskolai élet kisded játszmái és mindennapos gondjai mögött hirtelen egy jóval tágabb horizont körvonalazódik.


 • Akció!
  55,00 lei 38,00 lei
   új 2 munkanap 

  Grossman regénye megrázó és lélegzetelállító olvasmány. Árulások a szerelemben, hűtlenség a barátok között, magárahagyatottság a családban, bűntudat, mely feloldozásért kiált. A férfi őrlődik a színpadon a közönség iránti kötelezettsége és az önmaga iránti tartozása közt. Dovalé maró, bántó humorral provokálja a nézőket, nem tudva, nevetni fognak-e vagy sírni és teszi mindezt úgy, hogy a közönség soraiban ott ül régi gyerekkori barátja, aki megpróbálja megérteni: vajon a komédiás miért is hívta meg erre az előadásra?


 • 13,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 
 • Akció!
  68,00 lei 61,20 lei
   új 2 munkanap 

  Moszkva, 1945. A város az óriási áldozatokat követelő nagy honvédő háború végét ünnepli, milliók várnak egy jobb jövő eljövetelére. Ám a zsúfolt utcán lövések dördülnek, és miután a zaj elül, egy fiú és egy lány fekszik vérbe fagyva a földön. A két halott nem akárki: magas rangú pártfunkcionáriusok gyermekei, egy elitiskola tanulói. Baleset történt vajon vagy gyilkosság? Egy Sztálin elleni összeesküvés része lenne a két tragikus haláleset, vagy éppenséggel a párt és az ország teljhatalmú urának cselszövése? Vizsgálat indul, a könyörtelen nyomozás kamaszok sorát kényszeríti arra, hogy szüleik és barátaik ellen valljanak. Családok szakadnak szét, és a tébolyult boszorkányüldözés közepette egy pár próbálja megőrizni politikailag veszélyes szerelmének titkát – hiszen Sztálin országában az őszinte érzelmekért borzalmas árat kell fizetni. Simon Sebag Montefiore Moszkva-trilógiájának záró része egyszerre sötét hangulatú politikai thriller és sodró lendületű történelmi regény, amely hiteles képet rajzol a sztálini rezsim perverziójáról és a terror által összezúzott emberi sorsokról. “Folyamatos, a gyomrot görcsbe rántó terror – Montefiore elképesztő hitelességgel kelti életre Sztálin Szovjetunióját. Az Éjszaka Moszkvában a szerelem, félelem, önfeláldozás és túlélés magával ragadó története.”


 • 9,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  A tizenöt éves osztálytalálkozó mindenkit megmozgat: egyaránt vegyes érzelmekkel néz elébe a bizonyítani vágyó üzletember, a hullámvölgyben lévő humorista, a híres festőművésszé vedlett fiatalkorú bűnöző, az osztály bohóca és a bosszúra szomjazó feleség. Egyre nem számítanak csak: kalasnyikovos terroristákra, akik túszul ejtik őket. Aki figyelt Bruce Willisre, az tudja, melyik a bomba robbanózsinórja – aki nem, az rosszul jár. De nagyon. Lendületes, filmszerű akciókönyv és egyben annak paródiája Anglia leggyilkosabb humorú krimiírójától. Pszichológia, vígjáték, izgalom – letehetetlen.


 • 8,00 lei
   Antikvár 2 munkanap 

  Don Passos „az emberiség szerelmesének” nevezte, Upton Sinclair a „szocializmus Keresztelő Szent Jánosának”. Tizenöt éves korában mozdonyfűtőként robog végig az amerikai prérin, 1894-ben azután a véres Pullman-sztrájk fő szervezője, a vasutasmozgalom élő lokomotívja. A Szocialista Párt több elnökválasztáson is sorompóba állítja, 1912-ben több mint egymillió szavazatot kapott.
  Hősünk neve Eugene Debs, szívesen látott vendég minden amerikai vasutas otthonában, Amerika házában viszont ő az ellenség, a szegény rokon, a kellemetlen vendég – mert mindig a tiszta igazat mondja.
  A világhírű író, Irving Stone szuggesztív erejű regényes életrajzából rokonszenves, nyúlánk, kék szemű férfi lép elénk, barátságos, látszólag szelíd ember, aki azonban nyomban kemény lesz, mint az acélsín, amint a dolgozó emberek jogait kell védelmeznie.


 • 19,00 lei
   új 2 munkanap 

  Franciásan frivol humora, bölcs szarkazmusa és fékezhetetlen mesélőkedve David Foenkinost ma az egyik legnépszerűbb szerzővé teszi Franciaországban. Ugyanakkor termékenysége sem lebecsülendő. Eddigi legnagyobb sikerét, az Audrey Tautou főszereplésével filmként is világszerte elhíresült Nathalie második életé-t hamarosan követte az újabb nagy sikerű regény.
  Az Emlékek éjszakai portásként kallódó elbeszélője írónak készül. A nagyapja halálával induló történetet a szereplők emlékei színesítik. A kisemmizett és öregotthonba kényszerített nagymamáé, aki egy szép napon megszökik mint kiderül: iskolás évei helyszínére látogat vissza még egyszer, utoljára, az unokáé, aki a keresésére indul, hősünk katasztrofális házasságból hol depresszióba, hol új szerelembe menekülő, bizar anyjáé és rémes apjáé.
  Vajon mire jók ezek az emlékek? És egyáltalán: jók-e valamire? Hősünk mindenesetre gyűjti őket. Az olvasó pedig egy újabb fergeteges Foenkinos-regény erejéig szurkolhat neki, hogy megtalálja végül a választ.zorává, generációk tanárává. A peresztrojka idején Jurij Afanaszjevvel együtt alapítója volt a Demokratikus Oroszország mozgalomnak.


 • Akció!
  58,00 lei 52,20 lei
   új 2 munkanap 

  Mario Escobar a moreliai gyermekek igaz történetei alapján írta meg ezt a regényt, amelyben feltárja a háború borzalmait és egyúttal megható képet fest egy család önfeláldozó szeretetéről és kitartásáról.

  Madrid, 1934. Bár még nem tört ki a spanyol polgárháború, de Madrid egyre több veszélyt rejt a tizenhárom éves Marco Alcalde és húgai, Isabel és Ana számára. Marco szülei aktív ellenállást tanúsítanak Franco tábornok fasiszta rendszerével szemben, és kezdetben még csak nem is sejtik, hogy eszméik felvállalásával veszélybe sodorják szeretteiket.

  Miután a mexikói kormány védelmet ígér a veszélyeztetett spanyol gyerekeknek, a szülők azt teszik, amit abban a helyzetben a leghelyesebbnek gondolnak: egy óceánjáró hajón az ismeretlen Morelia városába küldik gyermekeiket. Marco megígéri szüleinek, hogy vigyáz a húgaira Mexikóban, de akkor még csak nem is sejti, hogy embert próbáló út és szívet tépő események hosszú sora elé néznek. Amint a felcseperedő gyerekek kénytelenek gondoskodni önmagukról és egymásról, fokozatosan erőt vesz rajtuk az otthonuk és a családjuk iránti vágyakozás és identitásuk is meginogni látszik. Halványuló emlékeik és az egyre elrettentőbb külföldi hírek közepette immár abban is kezdenek elbizonytalanodni, hogy viszontláthatják-e még a szüleiket és a szívüknek oly kedves szülővárosuk gyönyörű utcái