Hitler halála

15,00 lei

A második világháborúval és a nácizmus történetével kapcsolatos kutatások egyik “legmakacsabbul élő rejtélye” Adolf Hitler halála. Történészek, katonai szakértők, törvényszéki orvosok ötven éve próbálják a töredékek alapján rekonstruálni a berlini bunkerban 1945 áprilisában történteket; az utolsó napokkal kapcsolatos irodalom ma már könyvtárnyi. Az orosz újságírónő és az angol történész e témával kapcsolatos újabb könyve azonban – úgy tűnik föl – megválaszolja a Führer halálával kapcsolatos kérdéseket, újabb dokumentumok felsorakoztatásával. ; Ada Petrovna újságírónő 1992 nyarán a moszkvai Különleges Hadizsákmányok Archívumában szenzációs dokumentumokat talált: a Führer megperzselt egyenruháját, magán-fényképalbumát, negyvenkét alkotásból álló festőmappáját, amely rajzvázlatait és vízfestményeit tartalmazta, valamint egy külön kis archívumot, amely hat homokszín irattartóban Hitlerre, a halálára s életének egyéb tényeire vonatkozó iratokat rejtett, fotódokumentumokkal és egy koponyacsont maradvánnyal, amely bizonyítottan Hitler földi maradványa. A könyv ezeknek a dokumentumoknak a birtokában izgalmas nyomozást folytatnak 1945 áprilisától kezdve, összevetve a “moszkvai dosszié” adatait a szakirodalom eddigi megállapításaival, követve a korábbi “nyomozások” útját 1995-ig, a legújabb kutatásokig. A szenzációs leleteket kiegészítették tíz különböző szovjet-orosz archívumban fellelt dokumentummal – a Belügyminisztérium archívumától kezdve a Fegyveres Erők Múzeumán keresztül az Orosz Állami Könyvtár különleges részlegéig -, összevetették Hitler fogságba esett személyzetének vallomásait, szakértőkkel analizáltatták a különböző eseménysorozatok mentális hátterét (Goebbels és Hitler viszonyát, az öngyilkosságok tervezését, Hitler testamentumát stb.) és kutatóorvosokkal véleményeztették a Hitler-bunker utolsó lakói holttesteiről készült jegyzőkönyvekben rögzítetteket. Az iratanyag, a Birodalmi Kancelláriáról a végnapokban készült fotók és a “moszkvai dossziék” tanúsága nyomán megalapozottan állítják: Hitler valóban öngyilkos lett, mégpedig a ciánkapszula és a pisztoly együttes felhasználásával; hogy felesége vele együtt vállalta a halált, és hogy a Goebbels-gyerekek “megváltó halálát” szüleik elvakult Hitler iránti vonzalma okozta. Az egykori Führer tehát nem menekült el, de nem is őrei húzták meg a ravaszt gyáva vezérük helyett; többszörösen biztosított halála része volt a mítosznak, amely a nácizmus eszmeiségén keresztül hódolt egy fantaszta világmegváltó beteges illúziójának. ; A szerzők állítása szerint a titkos orosz archívumokban tömérdek feldolgozatlan anyag lelhető fel még az SS-ről, a Gestapóról, a francia titkosszolgálatról és a brit hadseregről, a második világháború meghatározó történéseiről, amelyek feltehetően sok-sok meglepetést okoznak vagy egyszer és mindenkorra eldönthetnek fontos történelmi-katonai kérdéseket. A szerzők azzal zárják “nyomozásukat”, hogy kimondják: a jelenlegi orosz politikai vezetés tartozik azzal a világnak, hogy elősegíti a titkok felfedését, akár azzal is, hogy hozzájárul a módszeres kutatómunka megkezdéséhez. – A kötet nem szenzációhajhász zsurnalizmussal, de tudományos érveléssel megalkotott monográfia.

Utolsó példány

Kategória:

További információk

Állapot

Antikvár 2 munkanap

Kiadás

Kiadó

Aquila Könyvkiadó

Lapszám

238

Szerzõ

Petrova, Ada, Watson, Peter